لیست قیمت

دسته: لیست قیمت

 

     همکار گرامی

   افزایش قیمت ها به دلیل افزایش قیمت ارز، و در نتیجه گرانی مواد اولیه و بالا رفتن هزینه های تولید می باشد.

   به شما اطمینان میدهیم که ما هم به هیچ وجه از بالا رفتن قیمت ها راضی نیستیم و بابت آن پوزش میخواهیم.

 

List